רכישה
מאובטחת
Secure
Cart 0

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נוח בראשות הרב שרקי, הו''ל אורים

מקדם לעין, עיונים בפרק חלק סט 2
מקדם לעין, עיונים בפרק חלק סט 2 כרכים מהם יסודותיה של אמונת ישראל? מהי...
₪128
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מהם יסודותיה של אמונת ישראל? מהי משמעותם הקיומית של עיקריה? מהו אופיים של
ימות המשיח?

דומה שאם נחפש את ראשיתה של “מחשבת ישראל” – נמצא אותה בפרק ‘חלק’ שבמסכת
סנהדרין. לפרק זה שמור מקום של כבוד בספרות האגדה: בו מרוכזים יסודות האמונה של
היהדות, ואליו צירף הרמב”ם את הניסוח של שלושה־עשר עיקריה. הרוח הגדולה של חז”ל
מפעמת בו מתחילתו ועד סופו, והוא ראוי ללימוד מעמיק ויסודי.

הדיון התלמודי מרחיב את הדעת למחוזות לא צפויים, שבהם Hחושף הרב אורי שרקי מכמנים
ועומקים מפתיעים ונוקבים, המקיפים עולם ומלואו, עם ואדם. הספר שלפניכם, מִקֶּדֶם לָעָיִן,
יונק ממסורת האגדה היהודית לדורותיה, ובאופיו העכשווי הוא מאיר את דברי התלמוד
מזווית ישנה־חדשה, השוזרת למסכת אחת את התיאולוגי עם הפוליטי, היהודי עם האנושי,
והמטפיזי עם ההיסטורי.

בסגנונו הייחודי ובלשון השווה לכל נפש, פותח הרב שרקי שער בפני הקורא בן־זמננו אל
חוכמת ישראל וצפונותיה, ומצטרף למאמץ הדורות לרדת לעומקם של דברי רבותינו, מוסרי
האמונה מימות הנביאים והלאה, ולהפיק מהם הדרכה למחשבת דורנו.

סוג כריכה:קשה
מס’ עמודים:720
מימדים (ס”מ):23.5 × 16
שפה:עברית
שנה:תשפ”א
מסת”ב (ISBN):978-965-7466-10-0
קובץ טעימה:חלק א
חלק ב

לרכישה ספרים נוספים (דמי משלוח אחיד עד ל10 ספרים)


₪128
בעוד מועד
בעוד מועד, ספרו של הרב אורי שרקי, הוא אסופת שיחות מרתקת על מועדי השנה,...
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

בעוד מועד, ספרו של הרב אורי שרקי, הוא אסופת שיחות מרתקת על מועדי השנה, מהותם ושורשם, שהועלתה על הכתב משיעורים שמסר במרוצת השנים במסגרות שונות.
הסוד המופלא של מועדי ישראל הוא הרלוונטיות שלהם, השייכות לנקודת הנצח ולהווה בו-זמנית, לאבותינו ולנו כאחד. אין מדובר בהפוגות מרצף הזמן ומקשיי היומיום, על אף שיש בכך ערך, וגם לא בציוני דרך היסטוריים גרידא, אלא יש כאן הארה מיוחדת השורה באותם הזמנים על האומה כולה, הבאה לקרב אותנו בכל שנה מחדש, הן כפרט והן ככלל, להשלמת ייעודנו כעם הנבחר.

בספר זה, החובק את לוח השנה העברי מתשרי ועד אלול, מבאר הרב אורי שרקי את תוכנם של מועדי ישראל, תוך שימת דגש על המימד ההיסטורי-לאומי המקשר ביניהם, באופן אקטואלי, חדשני ובלשון שווה לכל נפש.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 402
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”ו
קובץ טעימהקישור


₪65
סידור בית מלוכה נוסח ספרדים
בית מלוכה הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום...
₪45
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

בית מלוכה, נוסח ספרדים , הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום העצמאות ויום ירושלים.
מטרת הסידור הינה לתת את המקום הראוי ליום העצמאות כך שבחלוקת מחזורי הרגלים, יהיה גם מחזור מיוחד ליום העצמאות ויום ירושלים. מטרה נוספת היא שהסידור יהיה נגיש לכל העדות – מדובר בסידור הראשון מסוגו אשר יצא בשלוש מהדורות שונות ומותאם לאשכנזיםלעדות המזרח ולספרדים, וגרסה בנוסח תימן אף בתכנון. מעבר לתפילות המלאות לימים אלה וההלכות הנלוות, הסידור כולל בתוכו סדרי לימוד מיוחדים עם קטעים מהמקורות: תנ”ך, רמב”ם וגדולי ישראל אשר מתייחסים לתהליך הגאולה.
גם הוויכוח ההלכתי סביב יום העצמאות בא לידי ביטוי בדפי הסידור וניתן למצוא קונטרס הלכתי שדן ומעמיק בנושא הגאולה ומתמודד עם הטענות העיקריות של החולקים על התוקף הדתי של יום העצמאות ויום ירושלים. הקונטרס דן בכל הסוגיות והמחלוקות הקשורות ליום העצמאות ויום ירושלים:  אמירת הלל עם/בלי ברכה, בלילה ו/או ביום, דחיית יום העצמאות וכו’. הסידור גם כולל בתוכו את המנון התקווה ומגילת העצמאות כי “זו הדרך שבחר הקדוש ברוך הוא להעביר את ימי הגאולה ומן הראוי להתייחס לטקסטים אלה” (הרב שרקי).
כל תכני הסידור נשענים על החלטות מפורטות של תקנות הרבנות הראשית לישראל ובדפים הראשונים מופיעות הסכמות של רבנים רבים, ביניהם: הרה”ג הרב שלמה גורן זצ”ל, רבה הראשי של ירושלים הרב משאש זצ”ל, הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ”ל ועוד.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 234
מימדים (ס”מ): 14×21.5
שפה: עברית
שנה: תשע”ט


₪45
סידור בית מלוכה נוסח ספרד
ית מלוכה הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום...
₪45
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

בית מלוכה, נוסח ספרד, הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום העצמאות ויום ירושלים. מטרת הסידור הינה לתת את המקום הראוי ליום העצמאות כך שבחלוקת מחזורי הרגלים, יהיה גם מחזור מיוחד ליום העצמאות ויום ירושלים. מטרה נוספת היא שהסידור יהיה נגיש לכל העדות – מדובר בסידור הראשון מסוגו אשר יצא בשלוש מהדורות שונות ומותאם לאשכנזים, לעדות המזרח ולספרדים, וגרסה בנוסח תימן אף בתכנון. מעבר לתפילות המלאות לימים אלה וההלכות הנלוות, הסידור כולל בתוכו סדרי לימוד מיוחדים עם קטעים מהמקורות: תנ”ך, רמב”ם וגדולי ישראל אשר מתייחסים לתהליך הגאולה.
גם הוויכוח ההלכתי סביב יום העצמאות בא לידי ביטוי בדפי הסידור וניתן למצוא קונטרס הלכתי שדן ומעמיק בנושא הגאולה ומתמודד עם הטענות העיקריות של החולקים על התוקף הדתי של יום העצמאות ויום ירושלים. הקונטרס דן בכל הסוגיות והמחלוקות הקשורות ליום העצמאות ויום ירושלים: אמירת הלל עם/בלי ברכה, בלילה ו/או ביום, דחיית יום העצמאות וכו’. הסידור גם כולל בתוכו את המנון התקווה ומגילת העצמאות כי “זו הדרך שבחר הקדוש ברוך הוא להעביר את ימי הגאולה ומן הראוי להתייחס לטקסטים אלה” (הרב שרקי).
כל תכני הסידור נשענים על החלטות מפורטות של תקנות הרבנות הראשית לישראל ובדפים הראשונים מופיעות הסכמות של רבנים רבים, ביניהם: הרה”ג הרב שלמה גורן זצ”ל, רבה הראשי של ירושלים הרב משאש זצ”ל, הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ”ל ועוד.


₪45
סידור בית מלוכה נוסח אשכנז
בית מלוכה הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום...
₪45
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

בית מלוכה,נוסח אשכז, הינו סידור ייחודי אשר מרכז את התפילות, הלימוד וההלכות ליום העצמאות ויום ירושלים. מטרת הסידור הינה לתת את המקום הראוי ליום העצמאות כך שבחלוקת מחזורי הרגלים, יהיה גם מחזור מיוחד ליום העצמאות ויום ירושלים. מטרה נוספת היא שהסידור יהיה נגיש לכל העדות – מדובר בסידור הראשון מסוגו אשר יצא בשלוש מהדורות שונות ומותאם לאשכנזים, לעדות המזרח ולספרדים, וגרסה בנוסח תימן אף בתכנון.
מעבר לתפילות המלאות לימים אלה וההלכות הנלוות, הסידור כולל בתוכו סדרי לימוד מיוחדים עם קטעים מהמקורות: תנ”ך, רמב”ם וגדולי ישראל אשר מתייחסים לתהליך הגאולה. גם הוויכוח ההלכתי סביב יום העצמאות בא לידי ביטוי בדפי הסידור וניתן למצוא קונטרס הלכתי שדן ומעמיק בנושא הגאולה ומתמודד עם הטענות העיקריות של החולקים על התוקף הדתי של יום העצמאות ויום ירושלים. הקונטרס דן בכל הסוגיות והמחלוקות הקשורות ליום העצמאות ויום ירושלים:  אמירת הלל עם/בלי ברכה, בלילה ו/או ביום, דחיית יום העצמאות וכו’.
הסידור גם כולל בתוכו את המנון התקווה ומגילת העצמאות כי “זו הדרך שבחר הקדוש ברוך הוא להעביר את ימי הגאולה ומן הראוי להתייחס לטקסטים אלה” (הרב שרקי).
כל תכני הסידור נשענים על החלטות מפורטות של תקנות הרבנות הראשית לישראל ובדפים הראשונים מופיעות הסכמות של רבנים רבים, ביניהם: הרה”ג הרב שלמה גורן זצ”ל, רבה הראשי של ירושלים הרב משאש זצ”ל, הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ”ל ועוד.


₪45
ואני תפילה
התפילה היא מהיסודות החשובים ביותר של החיים הרוחניים.
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

התפילה היא מהיסודות החשובים ביותר של החיים הרוחניים. מהו עניינה של התפילה? האם ראוי לשטוח את בקשותינו בפני הבורא? והאם יש בסיס לאמונה שבקשותינו תיעננה?
ואני תפילה, ספרו של הרב אורי שרקי, מהרבנים הבולטים בציונות הדתית, עוסק בסוגיה משמעותית זו ועוד רבות אחרות. חיבור זה הוא עיון מעמיק בדפי הסידור המרכזיים – בקריאת שמע ותפילת העמידה – החודר אל הרבדים האישיים, הלאומיים וההיסטוריים של ייחוד ה’ ועבודת התפילה. נכללים בו גם מאמרים על ברכת המזון, תפילת הגשם ואמירת ההלל, וכן סקירה של תולדות מוסד בית הכנסת ומאפייניו הייחודיים.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 322
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”ז
קובץ טעימה: קישור


₪65
דעה צלולה
מי היה הראיה קוק? מה הבשורה במשנתו? ומה תרומתו לתקומת עם ישראל השב לארצו...
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מי היה הראי”ה קוק? מה הבשורה במשנתו? ומה תרומתו לתקומת עם ישראל השב לארצו לאחר אלפיים שנות גלות?
משנתו הסדורה של הרב קוק מהווה כמין חותם אחרון של מחשבת ישראל עד ימיו. במאות מאמרים ועשרות ספרים מתח הרב קוק את כל יריעות ההיסטוריה הרוחנית–מחשבתית על מהלכן, סיבותיהן ותכליתן, ויצר פסיפס רעיוני שאין שני לו במרחבי המחשבה היהודית.
בספר זה מבאר הרב אורי שרקי, מרצה בכיר במכון מאיר ומהרבנים הבולטים בציונות הדתית, את משנתו של הרב קוק באופן אקטואלי, חדשני ובלשון שווה לכל נפש, כפי שהיא משתקפת בקשת רחבה של נושאים, כגון: סגולה ולאומיות, המשטר המדיני לפי היהדות, תורת הסוד, פוסט-מודרניזם, אתאיזם, תורת הנפש, מוסר, זוגיות ועוד.
הספר מיועד לקהל הרחב, הדתי והחילוני כאחד – הן לקוראים אשר כתבי הרב קוק כבר קנו שביתה בליבם, והן לאלו המתוודעים אליהם לראשונה.
סוג כריכה: רכה
מס’ עמודים: 416
מימדים (ס”מ): 22.5 × 15
שפה: עברית
שנה: תשע”ה
קובץ טעימהקישור


₪65
על שמונה פרקים לרמבם
בין אבני היסוד של ספרות המחשבה בישראל ניצב ספרו התמציתי של הרמבם הקדמה...
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

בין אבני היסוד של ספרות המחשבה בישראל ניצב ספרו התמציתי של הרמב”ם הקדמה למסכת אבות, הידוע יותר בכינויו שמונה פרקים. בשפה עמוקה, ובה בעת גם בהירה, מציג הרמב”ם תורת מוסר מקיפה השזורה ביסודותיה העמוקים של היהדות, תוך שהוא מחנך את הקורא לצלילות הדעת ואהבת האמת.
הספר על שמונה פרקים לרמב”ם מציע בפני הקורא בן דורנו את דברי הרמב”ם במספר מישורי עיון – מביאור מילולי פשוט של לשונו, ועד ניסיון לחדור לשורשי השקפתו – אשר יחד פותחים צוהר להיכלו של גדול חכמי האומה בימי הביניים.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 314
מימדים (ס”מ): 16 × 23.5
שפה: עברית
שנה: תשס”ח
קובץ טעימהקישור


₪65
קדושה וטבע
ספר זה הנו אסופת מאמרים מאת הרב אורי שרקי. חלק מן המאמרים פורסמו בעבר...
₪55
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

ספר זה הנו אסופת מאמרים מאת הרב אורי שרקי. חלק מן המאמרים פורסמו בעבר וחלקם מתפרסמים כאן לראשונה.
הספר מיועד ללומדים ותיקים כמו גם לקהל הרחב, וחובק מגוון עשיר ומרתק של נושאים:
תכלית החיים * יצר הרע * בחירה חופשית * החוויה הדתית * מלחמת הדעות * תורה ומדע * תורה מן השמים * ביקורת המקרא * כיצד ללמוד תנ”ך * פילוסופיה ונבואה * אמת ויופי * מוזיקה * לקראת תיאטרון של גילוי * הייטק * איכות הסביבה * צמחונות * הטיול * החילונות ודעת ה’ * קדושה וטבע * ייסורי הגאולה * חוצפת התשובה.
סוג כריכה: רכה
מס’ עמודים: 262
מימדים (ס”מ): 21 × 13.5
שפה: עברית
שנה: תשס”ח
קובץ טעימהקישור


₪55
שיעורים במסילת ישרים
לפניכם שיעוריו של הרב אורי שוקי בספר מסילת ישרים חיבורו הידוע של רמחל -...
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

”אמר ר’ פינחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים“. ( עבודה זרה כ, ב)‏
לפניכם שיעוריו של הרב אורי שוקי בספר “מסילת ישרים”, חיבורו הידוע של רמח”ל – רבי משה חיים לוצאטו זצ”ל, מגדולי חכמי איטליה במאה ה-18.
ספר “מסילת ישרים”, שהפך במרוצת הדורות לספר היסוד בתורת המוסר, פונה לאדם המוגדר “ישר”, זה שאמנם אינו צדיק או חסיד, אך שואף להיות כזה. במהלך התקדמותו בספר ובעבודת המידות, אותה מבאר רמח”ל בסדר שיטתי ובהיר, רוכש האדם הישר גם את הדרגות הנעלות יותר של עבודת הבורא: צדיקות, חסידות וקדושה.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 254
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”ה
קובץ טעימהקישור


₪65
שיעורים בספר הכוזרי, 2 כרכים
מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו.
₪110
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו. מחברו, רבינו יהודה הלוי, קרא לספרו “ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה”, ומאוחר יותר נקרא בפי ההמון “ספר הכוזרי”. הספר נכתב במקורו בערבית, ובמרוצת הדורות תורגם מספר פעמים לעברית.
ספר הכוזרי נכתב בתקופה בה מספר יסודות לאומיים–יהודיים החלו להישכח. ביטול מוסדות הגאונות, הנשיאות וראשות הגולה, גרמו לריה”ל להבין את הנקודה הקריטית שהיהדות מצויה בה כעת, נקודה בה לראשונה חדלה היהדות מלתפקד כאומה, ולמעשה כל החיים היהודיים שתולים על-גבי תרבות זרה, כך שהיהדות מתפקדת כדת בלבד. בעקבות כך החליט ריה”ל לכתוב את ספר הכוזרי על-מנת להבהיר לכל את היסוד הלאומי של היהדות, מעבר ליסוד הדתי.
מיהו עם ישראל? ומהו ייחודו על פני העמים? נראה שעבור הקורא הישראלי בן-זמננו, הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו רלוונטי מאי פעם.
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 378 / 306
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”א / תשע”ג
קובץ טעימהקישור


₪110
שיעורים בספר הכוזרי כרך א׳
מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו.
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו. מחברו, רבינו יהודה הלוי, קרא לספרו “ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה”, ומאוחר יותר נקרא בפי ההמון “ספר הכוזרי”. הספר נכתב במקורו בערבית, ובמרוצת הדורות תורגם מספר פעמים לעברית.
ספר הכוזרי נכתב בתקופה בה מספר יסודות לאומיים–יהודיים החלו להישכח. ביטול מוסדות הגאונות, הנשיאות וראשות הגולה, גרמו לריה”ל להבין את הנקודה הקריטית שהיהדות מצויה בה כעת, נקודה בה לראשונה חדלה היהדות מלתפקד כאומה, ולמעשה כל החיים היהודיים שתולים על-גבי תרבות זרה, כך שהיהדות מתפקדת כדת בלבד. בעקבות כך החליט ריה”ל לכתוב את ספר הכוזרי על-מנת להבהיר לכל את היסוד הלאומי של היהדות, מעבר ליסוד הדתי.
מיהו עם ישראל? ומהו ייחודו על פני העמים? נראה שעבור הקורא הישראלי בן-זמננו, הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו רלוונטי מאי פעם.
מ ב צ ע! סט 2 הכרכים של שיעורים בספר הכוזרי ב-110 ₪ בלבד! (במקום 130 ₪)
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 378
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”א
קובץ טעימהקישור


₪65
שיעורים בספר הכוזרי כרך ב׳
מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו.
₪65
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו. מחברו, רבינו יהודה הלוי, קרא לספרו “ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה”, ומאוחר יותר נקרא בפי ההמון “ספר הכוזרי”. הספר נכתב במקורו בערבית, ובמרוצת הדורות תורגם מספר פעמים לעברית.
ספר הכוזרי נכתב בתקופה בה מספר יסודות לאומיים–יהודיים החלו להישכח. ביטול מוסדות הגאונות, הנשיאות וראשות הגולה, גרמו לריה”ל להבין את הנקודה הקריטית שהיהדות מצויה בה כעת, נקודה בה לראשונה חדלה היהדות מלתפקד כאומה, ולמעשה כל החיים היהודיים שתולים על-גבי תרבות זרה, כך שהיהדות מתפקדת כדת בלבד. בעקבות כך החליט ריה”ל לכתוב את ספר הכוזרי על-מנת להבהיר לכל את היסוד הלאומי של היהדות, מעבר ליסוד הדתי.
מיהו עם ישראל? ומהו ייחודו על פני העמים? נראה שעבור הקורא הישראלי בן-זמננו, הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו רלוונטי מאי פעם.
מ ב צ ע! סט 2 הכרכים של שיעורים בספר הכוזרי ב-110 ₪ בלבד! (במקום 130 ₪)
סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 306
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשע”ג
קובץ טעימהקישור


₪65
חידוש גדול
חידוש גדול הוא אסופת מאמרים קצרים מתורתו של הרב אורי שרקי, מבכירי רבני...
₪58
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

חידוש גדול הוא אסופת מאמרים קצרים מתורתו של הרב אורי שרקי, מבכירי רבני הציונות הדתית, אשר לוקטו מתוך שיעוריו על מסכת אבות ומסדרת השיחות שערך עם העיתונאי אראל סג”ל על פרשות השבוע.
הספר חובק מגוון עשיר של נושאים המקיפים את שלל תחומי החיים, ומתמקד בסוגיות עכשוויות, אמוניות, לאומיות וכלליות, שמבוארות בדרכו הייחודית והמעמיקה של הרב שרקי, פעמים רבות באופן מפתיע ובלתי צפוי – ובעיקר, מעורר מחשבה.
חידוש גדול כולל הארות ותובנות מרתקות על חיינו בעידן של גאולה. הספר מיועד לא רק לשוחרי תורתו של הרב, אלא לכלל הציבור, החילוני והדתי כאחד, אשר יפיקו עניין והנאה מההיכרות עם רוחב הדעת של משנתו. הספר כתוב בלשון השווה לכל נפש, בבהירות ובנימת ההומור המאפיינות את שיעוריו.
קובץ טעימה: קישור
סוג כריכה:
 רכה
מס’ עמודים: 208
מימדים (ס”מ): 21 × 13.5
שפה: עברית
שנה: תשע”ח


₪58
לקבלת מחיר מיוחד בהזמנה יותר מעשר
לקבלת מחיר מיוחד בהזמנה יותר מעשר ספרים נא ליצור קשר עם 0505556775
₪0
הוסף לסל
הסר מהסל
מידע נוסף

מהם יסודותיה של אמונת ישראל? מהי משמעותם הקיומית של עיקריה? מהו אופיים של
ימות המשיח?

דומה שאם נחפש את ראשיתה של “מחשבת ישראל” – נמצא אותה בפרק ‘חלק’ שבמסכת
סנהדרין. לפרק זה שמור מקום של כבוד בספרות האגדה: בו מרוכזים יסודות האמונה של
היהדות, ואליו צירף הרמב”ם את הניסוח של שלושה־עשר עיקריה. הרוח הגדולה של חז”ל
מפעמת בו מתחילתו ועד סופו, והוא ראוי ללימוד מעמיק ויסודי.

הדיון התלמודי מרחיב את הדעת למחוזות לא צפויים, שבהם Hחושף הרב אורי שרקי מכמנים
ועומקים מפתיעים ונוקבים, המקיפים עולם ומלואו, עם ואדם. הספר שלפניכם, מִקֶּדֶם לָעָיִן,
יונק ממסורת האגדה היהודית לדורותיה, ובאופיו העכשווי הוא מאיר את דברי התלמוד
מזווית ישנה־חדשה, השוזרת למסכת אחת את התיאולוגי עם הפוליטי, היהודי עם האנושי,
והמטפיזי עם ההיסטורי.

בסגנונו הייחודי ובלשון השווה לכל נפש, פותח הרב שרקי שער בפני הקורא בן־זמננו אל
חוכמת ישראל וצפונותיה, ומצטרף למאמץ הדורות לרדת לעומקם של דברי רבותינו, מוסרי
האמונה מימות הנביאים והלאה, ולהפיק מהם הדרכה למחשבת דורנו.

סוג כריכה:קשה
מס’ עמודים:720
מימדים (ס”מ):23.5 × 16
שפה:עברית
שנה:תשפ”א
מסת”ב (ISBN):978-965-7466-10-0
קובץ טעימה:חלק א
חלק ב

לרכישה ספרים נוספים (דמי משלוח אחיד עד ל10 ספרים)


₪0
שיטת משלוח
שליח עד הבית עד 10 ספרים 36
איסוף עצמי בירושלים לקבוע בטלפון 0505556775 0
שגיאה: לא נבחרה שיטת משלוח!
ההזמנה שלך
שם מוצר כמות מחיר סך הכל
אין מוצרים בסל
0 ₪
סכום ההזמנה
טופס רכישה מאובטחת
שם החברה
שם חברה לא תקין
שם מלא
שם לא תקין
דוא”ל
כתובת דוא"ל אינה תקינה
טלפון
מספר טלפון הינו ספרות ומקף בלבד
כתובת
כתובת לא תקינה
עיר
עיר הינה אותיות ומאותה שפה בלבד
מדינה
שגיאה
מיקוד
מיקוד הינו מספר בן 5 או 7 ספרות
אמצעי תשלום
*קוד בנק
*קוד סניף
*מספר חשבון
*מספר כרטיס אשראי
מספר כרטיס אשראי לא תקין
*תוקף חודש
תוקף לא תקין
*תוקף שנה
תוקף לא תקין
*3 ספרות בגב הכרטיס
חובה להזין את הספרות בגב הכרטיס
מספר תשלומים
חובה להזין מספר תשלומים
*ת.ז
מספר תעודת זהות לא תקין
סה”כ לתשלום:
0 ₪
יש לבחור לפחות מוצר אחד כדי להמשיך
סכום העסקה חייב להיות גדול מ-0
מכשירך לא תומך בApple Pay
Apple Pay Error
Bit Error
חובה ללחוץ על תיבת "אני לא רובוט"
לא ניתן לבחור מוצר לחיוב חוזר בסוג עסקה זה
סוג עסקה לא נתמך