Logo
רכישה
מאובטחת
Secure
Cart 0

כרטיס לוובינר - למצוא אהבה בעזרת
כרטיס לוובינר - למצוא אהבה בעזרת הומור, הרצאת זום באורך שעה מעוררת...
₪27
הוסף לסל
הסר מהסל
ההזמנה שלך
שם מוצר כמות מחיר סך הכל
אין מוצרים בסל
קופון לא תקף
0 ₪
סכום ההזמנה
טופס רכישה מאובטחת
שם החברה
שם חברה לא תקין
שם מלא
שם לא תקין
דוא”ל
כתובת דוא"ל אינה תקינה
טלפון
מספר טלפון הינו ספרות ומקף בלבד
כתובת
כתובת לא תקינה
עיר
עיר הינה אותיות ומאותה שפה בלבד
מדינה
שגיאה
מיקוד
מיקוד הינו מספר בן 5 או 7 ספרות
כתובת למשלוח דואר
שגיאה
אמצעי תשלום
*קוד בנק
*קוד סניף
*מספר חשבון
*מספר כרטיס אשראי
מספר כרטיס אשראי לא תקין
*תוקף חודש
תוקף לא תקין
*תוקף שנה
תוקף לא תקין
*3 ספרות בגב הכרטיס
חובה להזין את הספרות בגב הכרטיס
מספר תשלומים
חובה להזין מספר תשלומים
*ת.ז
מספר תעודת זהות לא תקין
קראתי את תנאי השימוש והנני מסכים/ה להם
,אנו מברכים אותך על השימוש באתר אשר מנוהל על ידי בית העסק
אודליה יקיר,
אודליה יקיר הינו עסק שנותן שירותי הרצאות, סדנאות, קורסים וספרות מקצועית בתחומי ההתפתחות האישית.
השימוש או העיון באתר בשירותיו או בשירותי צד ג׳ באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך להלן
״המשתמש״ או המזמין״ לבין אודליה יקיר להלן ״בית העסק״. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.


1. אחריות
א. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה. תאריך עדכון אחרון 17.7.19
ב. הנך מתחייב לפצות את החברה, מפעילי האתר, עובדיה, סוכניה, נציגיה, ספקיה וכל ספקי תוכן צד שלישי מפני כל תביעה, הוצאה, נזק כולל עלויות עוד הנגרמים מהפרת הסכם זה וקשורים לחשבונך באתר על ידך או כל אדם אחר הניגש לשירות באמצעות חשבונך.
ג. השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל החברה, האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר.
ד. החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות הסבירים העומדים לרשותה על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש לצורכי תקנון זה בלבד ולפיכך, אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג כלפי החברה בעניין זה. .
ה. למרות האמור בסעיף ד' לעיל, ממליץ האתר על גיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו עי המשתמש/מנוי.
תנאי ביטול:
כרטיסים להרצאות ניתן לבטל עד 7 ימים לפני מועד האירוע, לאחר מכן יחוייב הלקוח במחיר הכרטיס.
קורסים וסדנאות ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. לאחר מכן לא ינתן החזר כספי
לאחר הזמנת משלוח הספר עד החתונה זה יעזור לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה או לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא. אודליה יקיר מתחייבת לשלוח את הספר עד 7 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. כל עיכוב אחר שתלוי בדואר ישראל אינו בשליטתנו או באחריותנו.
ברכישת אחד או יוצר ממוצרי בית העסק אני מאשר/ת קבלת דיוור מבית העסק. בכל רגע נתון ניתן יהיה לבצע הסרה מרשימת הדיור.
כדי להשלים את ההזמנה יש להסכים לתנאי השימוש של האתר
סה”כ לתשלום:
0 ₪
יש לבחור לפחות מוצר אחד כדי להמשיך
סכום העסקה חייב להיות גדול מ-0
מכשירך לא תומך בApple Pay
Apple Pay Error
Bit Error
חובה ללחוץ על תיבת "אני לא רובוט"
לא ניתן לבחור מוצר לחיוב חוזר בסוג עסקה זה
סוג עסקה לא נתמך