Logo
רכישה
מאובטחת
Secure
Cart 0

לוזון בית הספר להסמכת מאתרים

קורס צנתר מוסמך
₪2,340
הוסף לסל
הסר מהסל
ההזמנה שלך
שם מוצר כמות מחיר סך הכל
אין מוצרים בסל
0 ₪
סכום ההזמנה
טופס רכישה מאובטחת
שם החברה
שם חברה לא תקין
שם מלא
שם לא תקין
אמצעי תשלום
*קוד בנק
*קוד סניף
*מספר חשבון
*מספר כרטיס אשראי
מספר כרטיס אשראי לא תקין
*תוקף חודש
תוקף לא תקין
*תוקף שנה
תוקף לא תקין
*3 ספרות בגב הכרטיס
חובה להזין את הספרות בגב הכרטיס
*ת.ז
מספר תעודת זהות לא תקין
קראתי את תנאי השימוש והנני מסכים/ה להם
1.אפשרות לביטול השתתפות בקורס עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס.מותנה בשליחת פקסמייל בקשה לביטול אי הודעה מראש על ביטול תחויב בדמי רישום עס 500
2.החזר דמי הרשמה עד 7 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס החזר של 50% .
3.שבוע לפני פתיחת הקורס הנך מחויב להסדיר את תשלום הקורס במלואו או בתשלומים כפי שסוכם עם נציגי בית הספר.
4.ביטול קורס:
-לאחר שיעור 1 תחויב ב-25% מעלות הקורס
-עד שיעור שלישי כולל יחויב ב-50% מעלות הקורס
-מעל 5 שיעורים אין החזר כספי!
5.בית הספר להסמכת מאתרים שומר לעצמו את הזכות לדחותלשנות את מועד הקורס מכל סיבה שהיא.
6.לתשומת ליבך! תאריך ביטול קורס הוא התאריך בו הוגשה בקשה לביטול לימודים בכתב לנציג בית הספר ואושרה על ידו בכתב ולא התאריך בו הפסיק החניך לצפות בשיעורים.
התחייבות החניך:
קראתי את כל המסמכים הבאים ואני מאשרם: סילבוס הקורס, כללי שימוש באתר, טופס הרשמה.
הובהר לי כי תוכן שיעורי הקורס מיועד ללימוד מקצוע איתור נזקי מים, הקניית והעברת ידע אותו ארכוש בקורס. בנוסף אקבל חברות באיגוד המאתרים לשנה ראשונה חינם. בית הספר אינו מתחייב לדאוג להעסקתי לאחר לימוד הקורס וקבלת תעודת ההסמכה.
ידוע לי כי בנוסף לידע שארכוש בקורס דרוש ניסיון ותרגול במקצוע האיתור על מנת שאוכל להפוך למאתר מומחה מן המניין ותעודת הקורס תעיד אך ורק על הידע שצברתי במהלך לימודי הקורס ועל המבחנים שעברתי בהצלחה.
ידוע לי כי במהלך הקורס ייתכנו שינויים בלוח הזמנים ובתכנית הלימודים. כמו כן, ייתכנו כשלים טכניים לא צפויים במערכת הלימודים האינטרנטית של בית הספר להסמכת מאתרים.
בחתימה זו מתחייב החניך לשלם את דמי ההרשמה ושכר הלימוד.
בחתימה זו מתחייבת החברה לשלם את דמי ההרשמה ושכר הלימוד עבור החניך הרשום בזאת.
הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.
כדי להשלים את ההזמנה יש להסכים לתנאי השימוש של האתר
סה”כ לתשלום:
0 ₪
יש לבחור לפחות מוצר אחד כדי להמשיך
סכום העסקה חייב להיות גדול מ-0
מכשירך לא תומך בApple Pay
Apple Pay Error
Bit Error
חובה ללחוץ על תיבת "אני לא רובוט"
לא ניתן לבחור מוצר לחיוב חוזר בסוג עסקה זה
סוג עסקה לא נתמך